สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่ 219 ประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวนมากถึง 100,284,461 ราย ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตได้เพิ่มจำนวนเป็น 2,149,460 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายมีจำนวนสะสม 72,292,597 ราย

โดยสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีจำนวนสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในโลก 25,861,597 ราย ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีจำนวนมากที่สุดในโลกเช่นกันที่ 2,149,460 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายมีจำนวนสะสม 15,617,360 ราย