วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวนวรัตน์ หนดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองและนางสวประภาพรรณ เดชพัง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยก สำหรับคนพิการ จำนวน 3 คัน ในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ ตำบลจำปาหล่อ และตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นของขวัญปีใหมให้กับคนพิการ ประจำปี 2564 จากนั้น นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนักสัดมสงเคระห์ ร่วมกับเครือข่ายจาก ทต.ศาลาแดง อบตปางิ้ว อบต.นรสิงห์ ผู้นำชุมชน อพม. และ อสม.ในพื้นที่ ลงเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในพระบรมรชานุเคราะห์ จำนวน 8 ราย โดยให้การช่วยเหลือเบื้องตัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย แนะนำเรื่องการใช้สิทธิกู้ยืมงินกองทุนคนพิการ กู้ยืมงินกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เตรียมเอกสารเพื่อช่วยเหลือเงินสเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย และรับเรื่องเพื่อจัดหารถข็นที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ เป็นการทำงานเชิงรุกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะไปเยี่ยมคุณ