สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โครงการพันธมิตรด้านวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยองค์การอนามัยโลก หรือโคแวกซ์ เตรียมจัดส่งวัคซีนขนานต่างๆ ที่เข้าร่วมให้แก่บรรดาประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยากจนในเร็วๆ นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า โคแวกซ์ มีเป้าหมายการจัดส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ จำนวนราว 1,800 – 2,000 ล้านโดส แก่บรรดาประเทศยากจนในปีนี้ ซึ่งเบื้องต้นทางองค์การอนามัย โลก หรือดับเบิลยูเอชโอ (ฮู) เปิดเผยว่า จะเริ่มส่งมอบช่วงสิ้นเดือน ม.ค.นี้ ในลอตแรกก่อน

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ทางไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค พร้อมด้วยโมเดอร์นา ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฯ จากทางฟากสหรัฐฯ และยุโรป มีกำหนดที่จะส่งมอบวัคซีนฯ ให้แก่ทางโคแวกซ์ นำไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มประเทศยากจนในภูมิภาคแอฟริกา ในช่วงเดือน มี.ค. และเดือน ธ.ค. ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม
บรรดาประเทศเหล่านี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการจัดเก็บวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ที่ต้องมีอุณหภูมิติดลบ 70 องศาเซลเซียส