รองผู้ว่าฯพร้อมพม.อยุธยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทางการเห็น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย  นางสาวนฤมล  พงษ์สุภาพ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยบริเวณตลาดหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  รวม 8 ร้าน   และมีคนพิการทางการเห็น 28 ราย พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  รวมถึง ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โควิด-19  และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์