เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2021 งานแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของประเทศ 2020 จัดขึ้น ณ สำนักงานการแถลงข่าวของสภาแห่งรัฐจีน หนิง จี๋เจ๋อ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวในงานแถลงข่าวครั้งนี้ว่า “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีนทะลุ 100 ล้านล้านหยวนไปแล้ว และนั่นได้หมายถึง ความสามารถทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอำนาจมวลรวมของประเทศกระโดดขึ้นสู่บันไดขั้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน และการเปิดเส้นทางใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน ประการแรก การที่ GDP ของจีนทะลุ 100 ล้านล้านหยวนนั้นแสดงให้เห็นถึงอำนาจมวลรวมของประเทศจีนแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2020 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของจีนมีมูลค่า 101.6 ล้านล้านหยวน ซึ่งได้ทะลุ 100 ล้านล้านหยวนเป็นแรกในประวัติศาสตร์ ในปี 2000 มวลรวมทางเศรษฐกิจของจีน (Economic aggregate) ก้าวสู่ 1 แสนล้านหยวน ในปี 2012 ได้ทะลุสู่ 5 แสนล้านหยวน และในปี 2020 ก็ได้ทะลุสู่ 100 ล้านล้านหยวน มวลรวมทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นถึง 10 เท่า ภายในระยะเวลา 20 ปี หากคำนวณเป็นค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยต่อปีในปัจจุบัน ประเทศจีนมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึงประมาณ 1.47 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็น 17% ของเศรษฐกิจโลก ในปี 2020 และในปีเดียวกันนั้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวเกิน 1 หมื่นเหรียญสหรัฐถึงสองปีติดต่อกัน จัดเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในอันดับปานกลางถึงอันดับต้น ๆ และย่นระยะห่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงได้อย่างต่อเนื่อง การปล่อยจรวจขนส่ง “ลองมารช -5” บรรทุกยานสำรวจ “ฉางเอ๋อ-5” ของโครงการสำรวจดวงจันทร์สำเร็จ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 / Guangming Picture ประการที่สอง การที่ GDP ของจีนทะลุ 100 ล้านล้านหยวนนั้นช่วยให้ความสามรถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมีความก้าวหน้าความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่ผ่านมา ดั่งเช่น ยานสำรวจดวงจันทร์ “ฉางเอ๋อ-5” สำรวจและเก็บวัตถุตัวอย่างดวงจันทร์กลับมายังโลกได้สำเร็จ ปล่อยยานสำรวจดาวอังคาร “เทียนเวิ่น-1”ได้สำเร็จ การเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ “FAST” ที่จานรับสัญญานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ระบบดาวเทียมนำทาง “เป่ยโต่ว-3” เปิดใช้งานทั่วโลกอย่างเป็นทางการ เรือดำน้ำลึกแบบมีมนุษย์ควบคุม “เฟิ่นโต้ว” สร้างสถิติดำน้ำลึกทะลุ 1 หมื่นเมตร พัฒนาและสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม “จิ่วจาง” ได้สำเร็จ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูง ทางด่วน “หางซินจิ่ง” และ ทางรถไฟความเร็วสูง “หางหวง” เคียงคู่พาดผ่านแม่น้ำ ที่ตำบลฟู้ฉุนเจียง เมืองถังลู่ มณฑลเจ้อเจียง / Guangming Picture ประการที่สาม การที่ GDP ของจีนทะลุ 100 ล้านล้านหยวนนั้นหมายถึงความสามารถทางเศรษฐกิจของจีนเติมโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความสามารถในการผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปี 2020 มีปริมาณผลผลิตธัชพืชทั้งหมดสูงเป็นประวัติการณ์ รั้งอันดับของโลกไว้อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมกว่า 220 รายการ เป็นอันดับหนึ่งของโลก คาดว่ามูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตจะเป็นอันดับ 1 เป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความยาวของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เปิดให้บริการรวมกันถึง 38,000 กิโลเมตร และมีเส้นทางด่วนรวมเกินกว่า 155,000 กิโลเมตร และจำนวนการเชื่อมต่อ 5G มากกว่า 200 ล้านครั้ง ล้วนอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลก อุตสาหกรรมด้านบริการสมัยใหม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ธุรกิจ การศึกษาและวิจัย และการตลาด อีกทั้งความสามารถการบริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Economy) ส่งผลให้กำลังการผลิตทางสังคมของประเทศจีนได้ขึ้นสู่ระดับใหม่ไปแล้ว “ขณะเดียวกัน พวกเราก็ต้องเข้าใจอย่างรู้ตัวว่าประเทศจีนยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี GDP ต่อหัวยังคงต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของค่า GDP ของโลก และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ก็ยังมีระยะห่างอยู่มาก โดยประเทศจีนอยู่ในเงื่อนไขพื้นฐานของประเทศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบอบสังคมนิยมขั้นต้น ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เพียงพอก็ยังคงเกิดขึ้น การพัฒนาเขตเมืองและชนบทค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมยังคงปรับตัวไม่ทันความต้องการในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น ต้องดำเนินการตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นจริง สร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ และยังต้องต่อสู้ด้วยความยากลำบาก พยายามอย่างไม่ท้อถอย” หนิง จี๋เจ๋อ กล่าว