เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 สะพานแขวนพาดผ่านภูมิประเทศเขตภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก “สะพานแขวนจินอัน” (Jin’an Jinsha River Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำจินซาเจียงที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 4 ปี จึงสำเร็จและได้เปิดใช้งานให้รถแล่นผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสะพานดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างสันเขาและช่องแคบของแม่น้ำจินซาเจียง เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน โดยเมื่อก่อนนั้นจะต้องใช้เวลาขับรถกว่า 1 ชั่วโมง ขึ้น-ลงเขาตามเส้นทางอันคดเคี้ยวกว่าร้อยโค้งของแม่น้ำจินซาเจียง แต่ในปัจจุบันใช้เวลาเพียง 1 นาทีก็สามารถ “แล่น” ผ่านเป็นเส้นตรงข้ามไปได้บนระดับความสูง 335 เมตร พื้นสะพานหลักของสะพานมีความยาว 1386 เมตร ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่มีโครงสร้างคานหลักแบบคานช่วงเดี่ยว (Simple Beam) ผสมผสานเข้ากับคานเหล็กแบบเสริมความแข็งแรง โดยโครงสร้างหลักของสะพานประกอบด้วย สมอยึดรั้งแบบอุโมงค์ เสาหอคอย แคล้มจับสายเคเบิล สายเคเบิลหลักและแผ่นคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สะพานแขวนจินอันเป็นสะพานแขวนเหล็กที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ความแตกต่างของความสูงของพื้นผิวภูมิประเทศ และระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลก และมีโครงสร้างสะพานที่ซับซ้อนและมีความยากสูง คนงานกำลังปูพื้นทางเดินหรือ ‘Catway’ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2019 (Zhang Qinglong/Guangming Picture) กว่า 1,000 วันและคืนที่ผู้สร้างกว่าพันคนต่างมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคท่ามกลางอันตราย แสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความยากลำบาก ผ่านร้อนผ่านหนาว ทุ่มเทแรงกายและใจและหยาดเหงื่อสร้าง 4 สถิติอันดับหนึ่งของโลกบนประวัติศาสตร์การสร้างสะพานของโลก ดังนี้ 1) เป็นสะพานแขวนที่พาดผ่านภูมิประเทศเขตภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของโลก; 2) เป็นสะพานแห่งแรกที่ใช้งานเชื่อมร่องคานเหล็กตัว U แบบหลวมเหลวสมบูรณ์ทั้งหมด; 3) คานสะพานกว้าง 27 เมตรและยาว 1,386 เมตร โดยมีอัตราส่วนความกว้างและความยาวของคานสะพาน 1:51 เป็นอันดับหนึ่งของโลก; 4) มีระบบเครนยกโครงสะพานเหล็กพาดยาวถึง 1,386 เมตร เป็นเคเบิลเครนที่ยาวที่สุดในแวดวงสะพานของโลก การติดตั้งสายเคเบิลหลักของ “สะพานจินอัน” สำเร็จ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 (Zhao Qingzu/Guangming Picture) หลังการก่อสร้างสะพานจินอันสำเร็จและเปิดใช้งาน การเดินทางจากด่านเก็บเงินซานฉวนทางด่วนหัวลี่ถึงเขตเมืองลี่เจียงใช้เวลาประมาณ 40 นาที ประหยัดเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา และเป็นเส้นทางผ่านระหว่างภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกที่การเชื่อมเส้นทางจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเฉฉวนกับภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน หลังการสร้างทางด่วนหัวลี่ที่มีความยาวรวมถึง 151 กิโลเมตรสำเร็จ การเดินทางจากเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ถึงเมืองพานจือฮัว มณฑลเฉฉวน จะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงจากเดิม 6 ชั่วโมง และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนา การลดความยากจนและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงในภูมิภาคภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สร้างประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางดังกล่าวกว่า 1.1 ล้านคน