ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม ลดลงอย่างต่อเนื่องโขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับหน้าแล้ง ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลประสานประเทศจีน ให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาหล่อเลี้ยงลำน้ำโขงตอนล่างด้วย ก่อนชาวบ้านจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

วันนี้ (19 มค.2564) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม ลดลงอย่างต่อเนื่อง โขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับหน้าแล้ง

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง เผยว่า ระดับน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน ชาวบ้านที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว อยากให้รัฐบาลประสานกับประเทศจีน ให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาหล่อเลี้ยงลำน้ำโขงตอนล่างด้วย ก่อนชาวบ้านจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้