จากกรณีสื่อมีการนำเสนอข่าวคนไร้บ้าน ใช้พื้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเป็นที่พักอาศัยท่ามกลางอุณหภูมิหนาวเย็น ล่าสุด ณ กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.) นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง ประชุมหารือแนวทาง พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ร่วมกับ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ ผกก.1 บก.รฟ. สำนักเทศกิจ และสำนักอนามัย สำหรับการแนะนำภารกิจของหน่วยงานดังที่กล่าวข้างต้น ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้ารับการคุ้มครอง พร้อมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย แจกแผ่นพับ และหน้ากากอนามัย ณ อาคารผู้โดยสาร สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) หัวลำโพง ลานจอดรถ และบริเวณรอบคลองหัวลำโพง ซึ่งจากผลการปฏิบัติงาน คนไร้ที่พึ่งประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง จำนวน 9 ราย (ชาย 7 ราย หญิง 2 ราย) ทั้งหมดได้นำมาคัดกรอง ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง เบื้องต้นรับเข้ารับการคุ้มครองให้บริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้ทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ ทำความสะอาดร่างกาย แนะนำการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดต่อ และนำส่งเข้าอาคารพักผ่อน ซึ่งหลังจากนี้จะได้ให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป