เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่อาจมีชื่อตนด้วย ว่า การทำงานตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ มาเตรียมพร้อม แต่การทำงานทุกอย่างจะต้องเตรียม และตนก็ถือปฏิบัติอย่างนี้ จะทำไปตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล จะต้องไม่ทำผิดกฎหมาย หรือทำอะไรที่เกิดผลประโยชน์ ดังนั้นตนพร้อมจะตอบทุกเรื่อง ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งคือการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อคนหนึ่งใช้อำนาจ อีกคนก็ต้องตรวจสอบการใช้อำนาจ