วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านอีโก่ม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จากจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรม สืบชะตาแม่น้ำชี พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์กลางลำน้ำโดยมีผืนป้ายขนาดใหญ่ระบุว่า “เร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนลุ่มน้ำชีตอนล่าง หยุดผันน้ำโขง เลย ชี มูล คืนอำนาจการจัดการน้ำ รัฐอย่ารวมศูนย์” นายจันทรา จันทาทอง อายุ 46 ปี กรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์โดยมีเนื้อหาว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าปัญหาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายโครงการโขง ชี มูล เดิม นั้น ได้ทำให้เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 11 ปีแล้ว โดยเฉพาะเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร ที่ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นายจันทรากล่าวว่า เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง มองการดำเนินการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำทั้งระบบนั้น ไม่ได้ศึกษาหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างจริงจังแต่เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่า ในขณะที่ปัญหาโขง ชี มูล เดิมก็ยังแก้ไขไม่เสร็จแต่กลับจะมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยการจะสร้างเขื่อนเพิ่มอีกโดยการผันน้ำโขง เลย ชี มูล ฉะนั้นบทเรียนการจัดการน้ำที่ผ่านมาและการต่อสู้ของคนในลุ่มชีสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการจัดการน้ำขนาดใหญ่โดยการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำนั้นไม่ใช่คำตอบการแก้ไขปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม และโครงการโขง ชี มูน คือ การสร้างเขื่อนนั้นไม่ใช่คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ในทางกลับกันโครงการเหล่านี้กลับสร้างผลกระทบตามมา ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน “เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างจึงมีข้อเสนอคือ 1.หยุดสร้างวาทกรรมผ่านโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง และให้ยุติการผลักดันการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และการผันน้ำ โขง เลย ชี มูลและโครงการอื่นๆ ทันที เพราะจะเกิดผลกระทบมากมายและไม่มีความคุ้มค่า 2.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วในโครงการ โขง ชี มูล 3.จัดให้มีการศึกษาผลกระทบทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วม”ตัวแทนชาวบ้านระบุไว้ในแถลงการณ์