นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เบื้องต้นมี 2 กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือ 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน 2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่ โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้ว คาดว่าจะมีอยู่ราวๆ 40 ล้านคน

สำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิด-19 รอบ 2 กระทรวงการคลัง ได้มีข้อสรุปวงเงินสำหรับการช่วยเหลือไว้ที่ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท โดยจะเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวยานี้จะได้รับเงินงวดแรกในช่วงสิ้นเดือน ม.ค.64 หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ.64