รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(14 ม.ค.) เป็นวันสุดท้ายในการเริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 2 ก่อนถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการ หากไม่เริ่มใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวกระทรวงการคลังระบุไว้ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิจะถูกตัดสิทธิ หากไม่มีการใช้จ่ายเงินภายใน 14 วัน (ตั้งแต่ 1-14 ม.ค.) ระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งตลอดทั้งโครงการ