โควิดวิดระลอกใหม่พบจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัญชาติ ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย 47% เมียนมา 40% กัมพูชา 2% และอื่นๆ ไม่ระบุ 10% ขณะที่สัดส่วนเพศชายต่อหญิงใกล้เคียงกันที่ 1 : 1.38/พบผู้ติดเชื้อแล้ว 60 จังหวัด และอีก 20 จังหวัดเริ่มเป็นสีเขียวเพราะไม่พบผู้ป่วยในรอบ 7 วัน ถือเป็นสัญญาณที่ดียิ่งเขียวมากแสดงว่าคุมโรคได้ดี/วันนี้ครบรอบ 1 ปี พบโควิดรายแรกของไทย

13 ม.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา  เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ในการระบาดระลอกใหม่ของไทย เพิ่มขึ้น 157 ราย ติดเชื้อในประเทศ 90 ราย คัดกรองเชิงรุก 42 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ 25 ราย ซึ่งเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากเมียวดี เมียนมา ที่ไปทำงานในสถานบันเทิงและบ่อนคาสิโน ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,754 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย มีอาการหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 13 ราย ผู้ที่รักษาหายเพิ่ม 211 ราย รวมสะสม 3,003 ราย และผู้เสียชีวิตคงที่ 7 ราย จำแนกผู้ป่วย เป็นคนไทย 47% เมียนมา 40% กัมพูชา 2% และอื่นๆ ไม่ระบุ 10% ขณะที่สัดส่วนเพศชายต่อหญิงใกล้เคียงกันที่ 1 : 1.38 สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 157 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 132 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 25 ราย อย่างไรก็ตามพบว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยสะสมยังพุ่งขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา แม้ผู้ป่วยระลอกใหม่จะลดลงแต่ยังคงวางใจไม่ได้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อว่าในสัปดาห์หน้าจำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มอย่างไร

นพ.จักรรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อจำแนกผู้ป่วยแต่ละพื้นที่ตามสัญชาติพบว่า ในพื้นที่ กทม.พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทย สมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานเมียนมา ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี คนไทยจะลดลง และมีคนต่างชาติเพิ่มขึ้น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ส่วนใหญ่เป็นคนไทย

สำหรับภาพรวมพบผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้พบใน 60 จังหวัด และมีประมาณ 20 จังหวัดเริ่มเป็นสีเขียวเพราะไม่พบผู้ป่วยในรอบ 7 วัน นับเป็นสัญญาณที่ดี ยิ่งหากมีจังหวัดสีเขียวมาก ก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเราเริ่มควบคุมโรคในส่วนพื้นที่จำนวนผู้ป่วยไม่มากและไม่มีผู้ป่วยมานานได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนในโซนสีแดงจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย มี 10 จังหวัด และจำแนกรายจังหวัด ซึ่ง จ.สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ป่วยน้อยกว่าเมื่อวาน แต่ก็ยังต้องจับตาเนื่องจากยังมีการค้นหาเชิงรุกในโรงงาน ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่กทม.พบผู้ป่วยลดลงเล็กน้อย และมีบางจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยมาหลายวันและเพิ่งมาพบ เช่น หนองคาย อย่างไรก็ตามวันนี้ครบรอบ 1 ปี ของการพบผู้ป่วยรายแรกที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อปี 2563 เป็นอาม่า ผู้ป่วยหญิงมาจากอู่ฮั่น ซึ่งวันนี้กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยหักหัวลงนิดหน่อย ซึ่งเป็นสัญญานที่ดี แต่ยังคงต้องจับตาใกล้ชิด หากกราฟลงมากขึ้นถึงจะถือว่าปลอดภัย ทั้งนี้ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น