ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 ม.ค. 64 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังเขือนบางลางได้ปิดประตูระบายน้ำ แต่ยังคงมีมวลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดยะลา ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีมาก เชี่ยวก่อนไหลมาระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้พื้นที่หลายอำเภอจังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มริม 2 ข้างฝั่งแม่น้ำปัตตานี และขยายวงกว้างประชาชนหลายอำเภอ จังหวัดปัตตานี ได้รับความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ขณะที่โรงเรียนหลายแห่ง น้ำยังได้ทะลักเข้าภายในโรงเรียนต่างๆในหลายพื้น สู่งถึง2เมตร และ3เมตรในบางโรงเรียน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่ติดอยู่กับริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งน้ำได้ล้นตลิางทะลักเข้าโรงเรียนเป็นบริเวณวงกว้าง และยังทะลักเข้าสู่ภายในห้องเรียนชั้นล้าง สูงถึง1เมตร ซึ่งครูได้ยกชั้นวางหนังสืิอ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆขึ้นไว้ที่สูง

ทั้งนี้ โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น จึงได้ออกประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับ
สู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ล่าสุด พบว่าน้ำในแม่น้ำปัตตานีมีระดับลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย แต่ยังคงมีน้ำไหลเชี่ยว เช่นเดียวกับในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีระดับน้ำลดลงประมาน 10 ซม. แต่ยังคงท่วมบนถนนอยู่ โดยบางจุดน้ำลดลงกว่าเมื่อวาน จนขณะนี้บางเส้นทางรถเล็กสามารถสันจรไปมาได้แล้ว

Life IF