มองโลกในปีใหม่นี้ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ยังคงกำลังสร้างความหายนะ และทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายมากมาย การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเมื่อมีความคิดเห็นต่าง ปรับปรุงการกำกับดูแลสถานการณ์ทั่วโลกให้สมบูรณ์ ล้วนเป็นฉันทมติสังคมทั่วโลกที่เฝ้าปรารถนา ทั่วโลกร่วมใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ สร้างมั่นใจในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการตัดสินใจร่วมมือกันจากหลาย ๆ ฝ่าย จุดประกายแสงสว่างให้แก่ปีใหม่นี้ ด้วยการละทิ้งความคิดเก่า ๆ เช่น การเหยียดหยาม อคติ และกระทบกระทั่งกัน และตอนรับแนวคิดใหม่ของความเสมอภาค การเจรจา และร่วมมือกัน ล้วนเป็นสิ่งที่ชี้นำในปี 2020 และยิ่งเป็นสิ่งที่เฝ้ารอคอยในปี 2021 ในปีใหม่นี้ “เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ” เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนได้อนุมัติให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNBG) ในเครือซีโนฟาร์ม (Sinopharm) วางจำหน่ายตามท้องตลาดแบบมีเงื่อนไขได้ ซึ่งเป็นวัคซีนฯตัวแรกที่ได้รับอนุมัติให้วางจำหน่ายตามท้องตลาดแบบมีเงื่อนไขได้อย่างเป็นทางการ ขณะที่โรคระบาดฯของศตวรรษนี้ได้พรากชีวิตประชากรทั่วโลกไปแล้วกว่า 1.6 ล้านคน และวันแรกของปีสหรัฐอเมริกามียอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด – 19 สะสมทะลุ 20 ล้านคนแล้ว การเอาชนะโรคระบาดฯนี้ได้เร็วไวเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกอยากเห็นมากที่สุดในปีใหม่นี้ ในปีใหม่นี้ “วัคซีนเป็นดาบแห่งการทำลายล้างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ” จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ประชาคมวิทยาศาสตร์ได้ทำงานแข่งกับเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การ “ถอดรหัส” ไวรัส ดำเนินการทดสอบ จนถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนยา ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั่วโลกสามารถผลิตวัคซีนฯด้วยความเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกถึงวันที่ 2 ธันวาคม ทั่วโลกมีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 214 ตัว กำลังอยู่ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา และปลายปีนี้มีวัคซีนฯหลายตัวได้รับการอนุมัติให้นำไปฉีดได้ และมีหลายประเทศได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้แก่ประชาชนแล้ว ดร.เตโวโดรส อัดฮาโนม (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ผู้คนมองเห็น “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” แล้ว ในปีใหม่นี้ “ความสมานสามัคคีเป็นนโยบายต่อสู้กับการแพร่ระบาดฯ” ในการต่อสู้กับโรคระบาดฯของทั่วโลก ประเทศจีนยังยึดมั่นผลักดันให้มีการรวมพลังอย่างเข้มแข็งต่อสู้กับโรคระบาดร่วมกัน ด้วยการใช้ความสามัคคีแทนที่ความเห็นต่าง และใช้เหตุผลขจัดสิ้นซึ่งอคติ ผลักดันให้ร่วมแรงอย่างเข้มแข็งต่อสู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของประเทศมหาอำนาจพึงมี และปีใหม่นี้ ตามที่แบ่งบันวัคซีนฯของประเทศจีนให้ประเทศที่ต้องการและให้ความช่วยเหลืออื่น ๆในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่อง ประเทศจีนจะเป็นพลังความช่วยเหลือใหม่ให้แก่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีใหม่นี้ “เป็นโอกาสใหม่ในการเร่งสร้างและกลับมาฟื้นตัว” ขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังประสบกับภาวะถดถอยครั้งเลวร้ายที่สุดนับ ตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (The Great Depression)ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ทว่าเบน เมย์ (Ben May) หัวหน้าการวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคโลกของคลังสมองสำนักวิจัย Oxford Economics ประเทศอังกฤษชี้ว่า ในปีใหม่นี้ “โอกาสกลับมาฟื้นตัวใหม่ของเศรษฐกิจโลก” ซึ่งคุ้มค่าที่จะรอคอย เศรษฐกิจจีนในยุคของการแพร่ระบาดฯมีความโดดเด่นที่สุดของโลก เป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลักเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีค่าดัชนีทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ในปีใหม่นี้ “เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น” สำหรับการวางแผนควบคุมและป้องกันที่ครอบคลุมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นฉันทามติด้านนโยบายที่ทุกประเทศมีร่วมกัน ประเทศต่าง ๆ ได้สร้างโอกาสใหม่ในการวางนโยบายกระตุ้นการเงินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสร้างผนังป้องกันในการทำดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน และหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤตที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม เมื่อปลายปี 2020 ธนาคารโลกได้ระบุในรายงาน (China Economic Bulletin : From Recovery to Rebalancing) คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะกลับพุ่งสูงขึ้นถึง 7.9 % อย่างรวดเร็วในปี 2021 เป็นปีแห่งการเริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน โดยการมีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งประเทศจีนเร่งดำเนินการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่และเปิดกว้างสู่นานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นความหวังที่สำคัญในการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปีใหม่นี้ เฝ้าคอยการลดอุปสรรคด้านการหารือระดับภูมิภาค เปิดกว้างทางความร่วมมือเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการลงทุน ภายใต้ผลกระทบของการแพร่ระบาด ปริมาณทางเศรษฐกิจโลกลดลงอย่างมาก เช่นนี้แล้วจึงเกิดความคิดในการเปิดกว้างทางความร่วมมือ ซึ่งผู้คนหวังให้ทุกฝ่ายมีฉันทามติร่วมกันมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในการรักษาระบบการค้าพหุภาคี สร้างแรงกระตุ้นและผลักดันให้เศรษฐกิจโลกกลับมามั่งคั่งอีกครั้งในเร็ววัน โลกกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่ไร้ทิศทางที่จะไป แต่ประเทศจีนยืนหยัดอยู่บนประวัติศาสตร์ของความถูกต้อง ปีใหม่นี้จะผลักดันการสร้างประชาคมร่วมชะตากรรมของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือประเทศต่าง ๆ สร้างวันพรุ่งนี้ของโลกให้สวยงามยิ่งขึ้น