ข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยภาพพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิดตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63-5 ม.ค.64

พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

จากเริ่มต้นวันที่ 18-20 ธ.ค.63 พบผู้ป่วยใน 6 จังหวัด

วันที่ 18-23 ธ.ค.63 พบผู้ป่วยใน 26 จังหวัด

วันที่ 18-26 ธ.ค.63 พบผู้ป่วยใน 37 จังหวัด

วันที่ 18-31 ธ.ค.63 พบผู้ป่วยกระจายใน 51 จังหวัด

วันที่ 18 ธ.ค.63-5 ม.ค.64 พบผู้ป่วย 56 จังหวัด