เมื่อวันที่ 4 ม.ค.รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) ที่ประชุมใช้เวลาหารือนานประมาณ 2 ชั่วโมง และเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ออกไปอีก 45 วัน หรือประมาณสิ้นเดือนก.พ. เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมยังพูดคุยถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดง 28 จังหวัด โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ และการออกข้อกำหนดต่างๆ ยังให้อำนาจผู้ว่าฯ ในการตัดสินใจตามสถานการณ์
สำหรับประกาศในกรุงเทพฯ เรื่องการกำหนดเวลาปิดให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน ตั้งแต่เวลา 19.00 น.- 06.00น.เท่านั้น จนเกิดเสียงวิจารณ์จากผู้ประกอบการ และประชาชนบางส่วนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เร็วไป ซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ได้แสดงความเห็นว่ามีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว เนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาที่คนเพิ่งจะเลิกจากการทำงานหรือภารกิจต่างๆ และหลายส่วนเห็นว่าสถานประกอบการร้านอาหารไม่ใช่สาเหตุหลักที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 และที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันตามข้อกำหนดของสาธารณสุข ซึ่งการระบาดในรอบนี้ นอกจากแรงงานต่างด้าว ยังมาจากแหล่งบ่อนการพนันต่างๆ จึงเห็นควรให้ขยายเวลาปิดให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น.