ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 18.00 น.เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าธนาคารทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการ รวมทั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ทาง https://www.scb.co.th/th/personal-banking/tools/services-locator.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777 และ Inbox Facebook SCB Thailand

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการการเงินและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระดับสูงสุด ควบคู่กับความสะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ โดยตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (Device) ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วยตนเองอีกครั้ง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใช้งานไว้กับธนาคารเท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น