นางสาวรัสรินทร์ มิลิวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า สวนสนุกดรีมเวิลด์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลาได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้นทางสวนสนุกดรีมเวิลด์ จึงขอประกาศหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มกราคม 2564 เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก ตามคำสั่งของจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถติดตามข่าวสารได้ที่โทร. 02 – 5778666 หรือเว็บไซต์ www.Dreamworld.co.th หรือคลิก www.facebook.com/dreamworldpark