ผลงานโฆษณาชื่อ "ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ" ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวด True Young Producer Award 2020 จากคณะกรรมการผู้จัดงาน ทั้ง ทรูปลูกปัญญา นำโดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (แถวยืน ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายรติ พันธุ์ทวี (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นางภาวินี ณ สายบุรี (แถวยืนขวา) รองอธิบดีฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส.กนกวรรณ บุณยะสุต (แถวนั่ง ขวา) น.ส.มารีนา สุขะเกศ (แถวนั่ง ซ้าย) และ น.ส.ปวีณวรรณ วู่ฉาย (แถวนั่ง กลาง) "ทีม เห็นนะอิอิ" จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนความคิดจากคำว่าเสพติดในด้านลบ มาเป็นเรื่องเสพติดในด้านบวก ที่เลิกใช้ถุงพลาสติกไม่ได้ เลยต้องเก็บไว้ใช้ซ้ำๆหลายครั้ง เป็นที่มาของการใช้พลาสติกอย่างรู้คิด"

โดยผลงานชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2020 ครั้งที่16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ‘ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม’ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ Isobar ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวต รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ "ทีมbornsean" จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเป็นการลงคะแนนโหวตผลงานโฆษณาที่ชื่นชอบ ผ่านคิวอาร์โค้ด จากผู้ชมทางช่อง ไอดีสเตชั่น บนทรูไอดี และผู้ชมภายในงาน

ทั้ง 11 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ มาจากการคัดเลือกผลงานสตอรี่บอร์ดของนิสิต-นักศึกษา ทั้งหมด 615 ทีม จาก 38 สถาบันทั่วประเทศ โดยนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาว 60 วินาที พร้อมนำเสนอด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อทำการตัดสินหาทีมชนะเลิศ ทั้งนี้ ผลงานทั้ง11 ทีม จะได้รับการนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของในเครือทรู และองค์กรผู้ร่วมจัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย