สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น ปี 2469 หรือ ที่เรียกกันว่า “เหรียญรูปเหมือน พิมพ์ขอเบ็ด” วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา นับเป็นเหรียญที่ได้รับการยกย่องจากแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ให้เป็น 1 ใน 5 อันดับเหรียญพระสงฆ์ยอดนิยมที่มีค่านิยมสูง ด้วยความงดงามทางพุทธลักษณะและความเป็นเลิศทางพุทธคุณ พระเกจิอาจารย์ผู้ทำการปลุกเสก ก็คือ หลวงพ่อกลั่น ธมมโชโต พระเกจิผู้ทรงคุณวิเศษและมีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของจังหวัด หาดูหาเช่ายากมากในปัจจุบัน ผู้สร้าง เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด นี้ พระครูศีลกิตติคุณ (อั้น คันธาโร) ศิษย์เอกหลวงพ่อกลั่น เป็นผู้จัดสร้าง เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดพระญาติการามซึ่งหลวงพ่อกลั่นท่านเมตตาปลุกเสกให้ด้วยตัวท่านเอง หลวงพ่อกลั่น เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิด เกิดที่ ต.ท่าหลวง เมื่อปี พ.ศ.2390 เริ่มศึกษาอักขระขอมโบราณที่สำนักวัดประดู่ทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบท ณ วัดโลกะยะสุธา ศาลาปูน โดยมี พระญาณไตรโลก (สะอาด) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูกุศลธรรมธาดา วัดขุนญวน และพระอธิการชื่น วัดพระญาติการาม เป็นคู่สวด ท่านใฝ่ใจศึกษาทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระจากพระอาจารย์ชื่นจนแตกฉาน ท่านมักออกธุดงควัตรไปตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงออกพรรษาอยู่เป็นนิจ เพื่อแสวงหาความวิเวกและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดญาติการาม ท่านเป็นพระภิกษุที่มีศีลจารวัตรงดงาม มีเมตตาธรรมสูงส่ง อีกทั้งทรงคุณวิเศษและมีพุทธาคมเข้มขลัง โดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรี ชื่อเสียงของท่านเป็นที่กล่าวขานขจรไกล เป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2477 สิริอายุรวม 87 ปี 60 พรรษา เนื้อหามวลสาร จำนวนการสร้างเหรียญแต่ละชนิดนั้น มีอยู่ในบันทึกวัดพระญาติการาม โดย หลวงพ่ออั้น เจ้าอาวาสองค์ถัดมา ดังนี้ ... ในการสร้างคราวนั้น มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อกลั่นเนื้อพิเศษ คือ เงินหน้าทอง ประมาณ 12 เหรียญ เงินหน้านากประมาณ 25 เหรียญ เงินประมาณ 100 เหรียญ เหรียญทองแดงมีประมาณ 3,000 เหรียญ ... พุทธลักษณะ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา หูในตัว พิมพ์ด้านหน้า ด้านบนสุด เป็นปี พ.ศ.ที่สร้างเหรียญคือ “พ.ศ. 2469“ ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่นเต็มองค์ โดยรอบประกอบด้วยอักขระขอมและตกแต่งลวดลายกระหนกอย่างสวยงาม ขอบเหรียญจารึกอักษรไทยว่า “หลวงพ่ออุปัชฌาย์ (กลั่น) วัดพระญาติ” ภายในขอบที่ลักษณะคล้ายโบ พิมพ์ด้านหลัง เป็นยันต์เฑาะขมวดกัน ด้านบนจารึกอักษรไทยว่า “ที่รฤก ในการ” ด้านล่าง “ปฏิสังขรณ์ อุโบสถ” และด้วยยันต์เฑาะที่ขมวดกันอยู่นั้นมีลักษณะคล้ายขอเบ็ด จึงนำมาเรียกเป็นชื่อพิมพ์ว่า “พิมพ์ขอเบ็ด” พุทธคุณ โดดเด่นในด้านแคล้วคลาด คงกระพัน และยังได้เรื่องเมตตามหานิยมด้วยครับผม