เมื่อสายของวันที่ 24 ธันวาคม รถไฟหัวกระสุน “ฟู่ซิง” รุ่น CR300BF รับหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารขบวนรถไฟที่ C3887 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหนานจิงใต้ไปยังเมืองเหลียนยุนกัง มณฑลเจียงซู ถือเป็นสัญลักษณ์ว่า รถไฟหัวกระสุน “ฟู่ซิง” ซึ่งจีนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างเป็นทางการ ในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่ของรถไฟหัวกระสุนตระกูล “ฟู่ซิง” ของจีน ซึ่งขบวนรถไฟหัวกระสุน “ฟู่ซิง” รุ่น CR300BF นี้ ได้รับการออกแบบให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตัวขบวนรถก็ทาด้วยสี “ฟ้าท้องทะเล” เมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟหัวกระสุน “เหอเสย” 《和谐号》อุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ “ฟู่ซิง” รุ่น CR300BF ได้รับการออกแบบ ผลิตหรือคัดสรรแบบโดยจีนทั้งหมด และจีนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การออกแบบของตัวขบวนรถสามารถช่วยให้ลดแรงต้านในการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลากตัวขบวน และในหนึ่งร้อยกิโลเมตรสามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อคนลงประมาณ 12% ภาพจาก Guangming Picture ภายในตู้ขบวนรถไฟหัวกระสุน “ฟู่ซิง” รุ่น CR300BF ได้ใช้การออกแบบให้มีโครงสร้างฉนวนกันเสียงและลดการสั่นสะเทือน มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตอบสนองไวต่อระดับอุณหภูมิภายในตู้ขบวนรถ ซึ่งจะสามารถควบคุมระบบปรับอากาศอย่างอัจฉริยะ ทำให้พื้นที่ห้องผู้โดยสารเงียบสงบ และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เก้าอี้ผู้โดยสารของรถไฟหัวกระสุนตระกูลนี้ยังกว้างขวางกว่าและให้ความรู้สึกที่สบายกว่าของรถไฟหัวกระสุน “เหอเสย” 《和谐号》 รุ่น CRH380B ภายในตู้ขบวนยังได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ติดตั้งเสาสัญญาณ Wi-Fi ทุกตู้โดยสาร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้โดยสาร รถไฟหัวกระสุน “ฟู่ซิง” รุ่น CR300BF ได้ให้บริการภายในประเทศเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในอนาคตยังมีรถไฟหัวกระสุนรุ่นนี้อีก 27 ขบวนที่จะได้รับภารกิจขนส่งจากหนานจิงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เซินเจิ้น ฮั่นโข่ว ก้านโจว และเวยไห่ รถไฟหัวกระสุนรุ่นนี้ก็จะถูกทยอยนำไปใช้งานทั่วประเทศ