นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน หรือ “ทอมมี่ แอคชัวรี” นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนเองและผู้บริหารสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯได้มีโอกาสเข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชีคนใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งในวาระปีพ.ศ. 2560-2563 พร้อมกับยังได้พูดคุยและรับฟังนโยบายและทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ

ในการนี้ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังได้เชิญท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯอีกด้วย ซึ่งทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯก็ได้รับการยืนยันจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯในการเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯโดยตำแหน่งแล้ว เรื่องนี้น่าจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมากทีเดียว โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ และสภาวิชาชีพบัญชีฯจำเป็นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ที่กำลังจะนำมาใช้ในธุรกิจประกันภัยในเร็วๆวันนี้ กำลังเป็นที่กังวลของภาคธุรกิจประกันภัยในเรื่องการปฎิบัติอย่างมากทีเดียว เพราะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 จะต้องใช้ทักษะในการคำนวณที่ซับซ้อนมาก อีกทั้งต้องใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการได้รับเกียรติจากท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีมาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาครั้งนี้ จะทำให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับคำชี้แนะหรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และนำมาใช้ได้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในยุค 4.0 ได้เกิดประสิทธิภาพมากทีเดียว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance