นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นี้จะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จองสิทธิห้องพัก 1 ล้านสิทธิใหม่ หลังต้องเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยของโรงแรมและร้านอาหารบางส่วนเข้าข่ายกระทำผิดเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และในวันที่ 29 ธันวาคม ทางกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่ถูกกันมาจากงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับการเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุ 55-75 ปี จำนวน 1 ล้านคน วางเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายว่าต้องมีการเดินทาง 2 คนขึ้นไปในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ด้วยการใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว เดินทาง 3 วัน 2 คืนขึ้นไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน