นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ดีเด่น ในงานมอบรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARD 2020 จัดโดยเว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์เป็นปีแรก ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สยามรัฐออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน เอกชน และรัฐบาลรวมถึงผู้คนในวงการบันเทิงและการเมือง โดยมีคณะกรรมการคัดสรรร่วมกับการใช้ระบบ Big Data รวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อแบรนด์ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ดีเด่น นับเป็นรางวัลของทุกภาคส่วนที่ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไปด้วยกัน รวมทั้งเป็นกำลังใจในการทำงานปีต่อไป ณ บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ