วันที่ 23 ธ.ค.63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เกี่ยวกับมาตรการในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ว่า จากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวไทย ที่เดินทางใช้สิทธิผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งได้จองที่พักเข้ามาแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้เป็นเวลา 6 เดือน-1 ปี แต่จะไม่มีการคืน 60% ที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินมาแล้ว แต่จะไม่ให้มีการยกเลิกการจอง

โดยรูปแบบของการเลื่อนการเดินทาง หากจองห้องพักผ่าน OTA ก็จะให้แจ้งเลื่อนการเดินทางกับOTA แต่หากจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม ก็จะต้องแจ้งเลื่อนการเดินทางผ่านโรงแรมนั้นๆ เนื่องจากในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวไทยที่จองใช้สิทธิผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เกิดความไม่สบายใจ และไม่อยากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ จากโควิด-19 และมีข้อเรียนร้องผ่านโรงแรมต่างๆเข้ามา

สำหรับในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ (24 ธันวาคม2563) ตนจะนำมติที่หารือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ไปหารือกับนายกรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นอกรอบ ก่อนการประชุมศบค. เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้

รวมถึงการหารือเรื่องของการเพิ่มสิทธิที่พักในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”อีก 1 ล้านคืน หรือ 1 ล้านสิทธิ จากที่ 5 ล้านคืน ถูกจองเต็มไปหมดแล้ว ทั้งนี้ ถ้าหากกระทรวงการคลังเห็นด้วย ก็จะเปิดให้จองในวันพรุ่งนี้ เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่