ผลการสำรวจของบริษัทโทมัส คุก ระบุว่า ชาวอินเดียจำนวน 89% ยังคงมีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว หลังจากที่ต้องถูกจำกัดบริเวณจากการใช้มาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาลเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,700 คน พบว่า ผู้ถูกสำรวจจำนวน 52% ระบุว่าต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะที่ 48% ต้องการท่องเที่ยวในต่างประเทศ คือ ประเทศไทย

ผู้ถูกสำรวจจำนวน 93% ระบุว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว