นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า จากเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 15.5 ล้านล้านบาทจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทต่อวัน หรือ 45,000-60,000 ล้านบาทต่อเดือน

ขณะที่ในส่วนของเม็ดเงินภาคเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร หมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 1,000 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 70 เป็นภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะนี้โรงงานยังเปิดดำเนินการตามปกติแม้จะมีต้นทุนเรื่องความเข้มงวดในการดูแลแรงงาน แต่การขนส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารยังไม่กระทบมากนัก ทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ที่ยังไม่พบว่าหดตัวอย่างแน่ชัด เพราะผู้บริโภคยังคงรับประทานอาหารทะเลตามปกติ เพียงแต่ระมัดระวังเรื่องการปรุงให้สุกมากขึ้น แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยภาพรวมของจังหวัดเฉลี่ยกว่า 300 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10,000 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้จากมาตรการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ติดเชื้อในจังหวัดนอกพื้นที่ต้นเหตุของสมุทรสาครที่ยังอยู่ในหลัก 10 คน เชื่อว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์ได้ และคลี่คลายภายใน 14 วัน แต่หากตัวเลขในพื้นที่นอกจังหวัดต้นเหตุพุ่งถึงหลัก 50-100 รายขึ้นไปจะกระทบมากขึ้นได้ ดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

Life IF