แคปซูลส่งกลับของฉางเอ๋อ-5 ยานสำรวจดวงจันทร์ได้ลงจอดในอำเภอซื่อจื่อหวัง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้สำเร็จ เมื่อเวลา 01:59 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม ตามเวลาของกรุงปักกิ่ง โดยการลงจอดครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติภารกิจส่งกลับตัวอย่างวัตถุจากนอกโลกกลับมาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของจีน และเป็นบทสรุปความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงการสำรวจดวงจันทร์ 3 ขั้นตอนอันประกอบด้วย การโคจร การลงจอด และเก็บรวบรวมตัวอย่างกลับโลก สิ้นสุดการเดินทางสำรวจดวงจันทร์ 23 วัน เสร็จสิ้นภารกิจต่าง ๆ เช่น การ “ขุดดิน” บนดวงจันทร์ การบินขึ้นจากผิวดวงจันทร์ การนัดพบและเชื่อมยานแบบไร้มนุษย์ควบคุมในวงโคจรของดวงจันทร์ “เช็คอิน” การเดินทางในตำนานของยานสำรวจฉางเอ๋อ-5 และไม่เพียงเป็นการเปิดเผยความลับ “พระราชวังจันทรา” และนำ “ของขวัญ” กลับมายังโลก อีกทั้งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของความฝันในการสำรวจดวงจันทร์ของประชาชนจีน ทั้งนี้นับตั้งแต่ปล่อยยานสำรวจสู่อวกาศเป็นที่สำเร็จเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน และลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์อย่างราบรื่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และได้ทำการขึ้นบินบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม จนถึงเดินทางกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาการเดินทางของยานสำรวจฉางเอ๋อ-5 ที่ยาวนานถึง 23 วัน ซึ่งผ่านอุปสรรคอันยากลำบากมากมาย เช่น การปล่อยตัวยานสำรวจจากโลกสู่ดวงจันทร์ การชะลอความเร็วเพื่อเข้าสู่วงโคจร การโคจรรอบดวงจันทร์ การลงจอดบนผิวดวงจันทร์ การเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ การบินขึ้นบนผิวของดวงจันทร์ การนัดพบและเชื่อมยานในวงโคจรของดวงจันทร์ และการส่งแคปซูลกลับสู่โลก นับได้ว่าได้รับสิ่งต่าง ๆมากมายจากการเดินทางสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้ ภารกิจยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-5 ถือเป็นวิศวกรรมระบบการบินและอวกาศที่ซับซ้อนที่สุดและการก้าวข้ามเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของจีน ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน ก้าวข้ามเทคโนโลยีที่สำคัญต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และสร้างระดับใหม่ที่สูงขึ้นของเทคโนโลยีสำรวจห้วงอวกาศจีน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความสำเร็จในการสำรวจดวงจันทร์ของ ‘ฉางเอ๋อ-5’ มีความหมายอันสำคัญยิ่งในการสานต่อความรู้จากอดีต เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง และเป็นหลักบอกระยะทางใหม่สำหรับการยกระดับเทคโนโลยีการบินและอวกาศของประเทศ ปรับปรุงระบบโครงการสำรวจดวงจันทร์ให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้งการติดตามภารกิจสำรวจดวงจันทร์และภารกิจสำรวจระหว่างดวงดาว อู๋ เยี่ยนหัว รองผู้อำนวยการองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนและรองผู้บัญชาการสูงสุดของโครงการสำรวจดวงจันทร์กล่าวว่า ภารกิจการสำรวจดวงจันทร์ของ ‘ฉางเอ๋อ-5’ ได้สร้าง 5 ปรากฏการณ์ความสำเร็จ “ครั้งแรก” ของจีนได้แก่ การเก็บรวบรวมและบรรจุตัวอย่างวัตถุจากนอกโลกลงภาชนะ การนำยานบินขึ้นจากพื้นที่นอกโลกและทะยานเข้าสู่วงโคจรอย่างแม่นยำ การนัดพบและเชื่อมยานแบบไร้มนุษย์ควบคุมในวงโคจรของดวงจันทร์และการเคลื่อนย้ายตัวอย่างวัตถุ ขนตัวอย่างวัตถุกลับมายังโลกด้วยความเร็วหลุดพ้น การสร้างระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และวิจัยตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์ของประเทศจีนเอง ยานสำรวจ ‘ฉางเอ๋อ-5’ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมากว่าหนึ่งเดือนก็ได้ “พักผ่อน” เป็นการชั่วคราว แต่การวิจัยตัวอย่างดินที่ ‘ฉางเอ๋อ-5’ ได้นำกลับมาจากดวงจันทร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น ตามแผนการหลังจากปฏิบัติการเก็บกู้คืนแคปซูลส่งกลับของยานสำรวจ ‘ฉางเอ๋อ-5’ และจัดการทางภาคพื้นดินที่จำเป็นเป็นที่เรียบร้อย ก็จะถูกขนส่งทางอากาศไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อทำการเปิดและนำภาชนะบรรจุตัวอย่างออกจากแคปซูล รวมถึงวัตถุที่อยู่ด้านในด้วย ซึ่งทางด้านองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนจะเลือกโอกาสที่เหมาะสมจัดพิธีส่งมอบตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์แก่ระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการการเก็บรักษา วิเคราะห์และการวิจัยตัวอย่างวัตถุจากนอกโลกเป็นครั้งแรกของจีน หลี่ ฉุนหลาย นักวิจัยของหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และรองหัวหน้าผู้ออกแบบโครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะที่สามกล่าวว่า ประเทศจีนจะดำเนินงานการวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์ในระยะยาวและเป็นระบบในห้องปฏิบัติการทดลองและค้นคว้า อาทิ เช่น โครงสร้างของดวงจันทร์ คุณสมบัติทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี องค์ประกอบไอโซโทป ลักษณะพิเศษของแร่และวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา ทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเป็นที่เข้าใจกันว่าหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้สร้าง “ห้องปฏิบัติการทดลองและค้นคว้าตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์”แห่งแรกภายในประเทศ ซึ่งมีความสามารถในการเก็บรักษา จัดการและวิเคราะห์ “ตัวอย่างวัตถุจากนอกโลก” นอกจากนี้ หลี่ ฉุนหลาย ยังกล่าวอีกว่า องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนจะนำตัวอย่างบางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่เมืองซาวซาน มณฑลหูหนาน บ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง ทำตามความปรารถนา “บินขึ้นไปเก็บพระจันทร์” ของอดีตประธานเหมา เจ๋อตุง เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ก่อนหน้านี้มีหลายประเทศแสดงเจตจำนงต่อจีนที่จะศึกษาวิจัยดินดวงจันทร์ร่วมกัน และประชาชนทั่วไปจำนวนมากก็หวังที่จะได้ชื่นชมหน้าตาจริง ๆของดินดวงจันทร์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เพื่อให้การทำงานในการบริหารจัดการตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์และการทำงานในการแบ่งปันข้อมูล องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนจะออกนโยบายวิธีการบริหารจัดการและติดตามการจัดการตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์ และยังส่งแบบแผนเกี่ยวกับการวิเคราะห์รวบรวมตัวอย่างดวงจันทร์ออกสู่นานาชาติที่ดำเนินงานด้านอวกาศ ดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิจัยและแบ่งปันผลลัทธ์ร่วมกัน มีตัวอย่างบางส่วนอาจจะดำเนินการตามแนวการปฏิบัติระหว่างประเทศก็คือการส่งมอบให้เป็นของขวัญระหว่างชาติ และในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ประชาชนได้รับชมเร็วขึ้น จะนำตัวอย่างบางส่วนไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อดำเนินการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อู๋ เยี่ยนหัว กล่าวว่า “ทรัพยากรนอกอวกาศถือเป็นความมั่งคั่งร่วมกันของมนุษยชาติ รัฐบาลจีนยินดีแบ่งปันตัวอย่างดวงจันทร์แก่สถาบันและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และจีนจะดำเนินการเปิดรับความร่วมมืออย่างจริงใจและเป็นมิตรบนพื้นฐานของการหลักการการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาคและการใช้อวกาศอย่างสันติ”