นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทย ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระ 4 ปี (ค.ศ. 2020 - 2024) เป็นสมัยแรก

ทั้งนี้ นายจุติ กล่าวว่า ยินดีกับความสำเร็จของ นางสาวเสาวลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนความสำเร็จของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเป็นผลงานชิ้นแรกๆ ของรัฐบาลที่ทำงานบูรณาการกันทุกกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกลุ่มเอ็นจีโอทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จขึ้นในวันนี้ และผลสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากคุณสมบัติของนางสาวเสาวลักษณ์ และการเตรียมงานที่ดี

เสาวลักษณ์ ทองก๊วย

"กรณีของนางสาวเสาวลักษณ์ นับเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทยได้ ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีวิธีคิดในการทำงานที่ฉีกแนวออกไป ดังนั้นเชื่อว่าการทำงานเช่นนี้จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ประเทศไทยดีขึ้นอีกหนึ่งวัน และจะดีต่อไปเรื่อยๆ โดยครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว" นายจุติ กล่าว

ด้านนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทย กล่าวต่อว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายให้ทั่วโลก โดยปกติแล้วก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เรื่องของคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของคนพิการที่กระจายเข้าไปอยู่ในทุกวาระ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ดังนั้นจึงต้องทำงานเป็นทีม ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีกลไกที่เอื้อต่อการทำงานระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล