วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการท่องเที่ยว ณ ถ้ำนาคา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ไกด์อาสา อสม. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ และคณะ ได้เดินเท้าขึ้นไปเยี่ยมชมถ้ำนาคา บนยอดภูลังกาโดยระหว่างทางได้พบกับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดและพบปะพูดคุย ซึ่งใช้เวลาเดินทางขาขึ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ในขณะที่นักท่องเที่ยวยังคงมาเยี่ยมชมถ้ำนาคากันอย่างไม่ขาดสาย จนเต็มปริมาณที่รองรับได้ในแต่ละวัน ซึ่งจากการสอบถามพบว่ามีความพึงพอใจกับการบริหารจัดการของที่นี่ แต่ยังคงมีปัญหาของผู้ที่ไม่ได้จองผ่านแอปพลิเคชัน queq จะไม่สามารถเข้าชมได้ ดังนั้นจึงอยากให้ทางอุทยานฯ เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันขึ้นอีก