เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และ 10 พร้อมด้วยนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และบุคลากรสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านควนพนางตุง จำกัด ได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 200 ชุด เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงได้รับผลกระทบจากการท่วมขังของน้ำ เพราะเป็นที่ลุ่ม

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง หวังว่าถุงยังชีพซึ่งมอบให้กับสมาชิกสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเบื้องต้นได้ และหลังจากน้ำลด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการช่วยสมาชิกสหกรณ์ต่อไป โดยขอให้สมาชิกทุกท่านใด้มีกำลังใจในการดูแลครอบครัว และดูแลซึ่งกันและกันสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้