สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หรือ “หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “หลวงปู่ทอง” พระประธานในพระอุโบสถวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะมาช้านาน กระทั่งท่านสุนทรภู่ มหากวีเอก ยังได้ประพันธ์ไว้ใน “นิราศเมืองเพชร” เมื่อปี พ.ศ.2374 ความว่า... หลวงพ่อวัดเขาตะเครา “...ไปครู่หนึ่งถึงเขาเคราสวาท มีอาวาสวัดวามหาเถร มะพร้าวรอบขอบที่บริเวณ พอจวนเพลพักร้อนผ่อนสำราญ กับหนูพัดจัดธูปเทียนดอกไม้ ขึ้นไปไหว้พระสัมฤทธิ์พิษฐาน เขานับถือลือมาแต่บุราณ ใครบนบานพระก็รับช่วยดับร้อน...” วัดเขาตะเครา หลวงพ่อวัดเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางมารวิชัย สมาธิราบ สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว องค์พระพุทธรูปปิดทองหนามากจนทำให้ไม่เห็นองค์พระเดิม นัยว่าพระพุทธรูปองค์จริงเป็นทองคำหรือสัมฤทธิ์ เป็นหนึ่งในตำนาน “5 พระพุทธรูปลอยนํ้า” ที่เล่าขานกันสืบมา วัตถุมงคลหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ล้วนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยทรงพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ต่างๆ เป็นที่ปรากฏ การจัดสร้าง วัตถุมงคลของวัดเขาตะเครา มีการสร้างกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ปี 2468” ซึ่งเป็นเหรียญปั๊มที่สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรก เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2468 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้น ไม่ได้ออกที่วัดเขาตะเครา แต่ออกที่ ‘วัดต้นสน’ โดยสร้างในสมัยที่หลวงพ่อจีนเป็นเจ้าอาวาส เหรียญนี้มีความโดดเด่นอยู่ที่การจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ และมีการอัญเชิญ “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา” ไปตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะอย่างใกล้ชิดในสมัยที่หลวงพ่อจีน เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน บ้านแหลม มีการจัดพิธีสมโภชอย่างใหญ่โตและอัญเชิญหลวงพ่อวัดเขาตะเคราไปตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะอย่างใกล้ชิด นับเป็นเหรียญรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหน้า-หลัง เนื้อหามวลสาร-พุทธลักษณะพิมพ์ทรง เท่าที่พบน่าจะสร้างเป็นเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมา หูในตัว พิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย บนบัลลังก์บัวควํ่า บัวหงาย มีซุ้มเรือนแก้วครอบองค์พระ บนสุดจารึกอักษรไทยว่า “หลวงพ่อวัดเขา” ด้านล่างใต้บัลลังก์เป็นปีที่สร้าง “พ.ศ.๒๔๖๘“ พิมพ์ด้านหลัง พื้นเรียบจารึกอักขระขอม 5 แถว อ่านว่า “อุ นะโม พุทธายะ อะสังวิสุ โลปุสะพุกะ” แนวทางการพิจารณา สำหรับแนวทางการพิจารณา เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ปี 2468 วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเหรียญปั๊มที่สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรก เท่าที่พบน่าจะสร้างเป็นเนื้อเงิน และ เนื้อทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมา หูในตัว พิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย บนบัลลังก์บัวควํ่าบัวหงาย มีซุ้มเรือนแก้วครอบองค์พระ บนสุดจารึกอักษรไทยว่า “หลวงพ่อวัดเขา” ด้านล่างใต้บัลลังก์เป็นปีที่สร้าง “พ.ศ.2468“ พิมพ์ด้านหลัง พื้นเรียบจารึกอักขระขอม 5 แถว อ่านว่า “อุ นะโม พุทธายะ อะสังวิสุ โลปุสะพุกะ” มีหลักการพิจารณาเอกลักษณ์แม่พิมพ์ในเบื้องต้นมีจุดสังเกตสำคัญดังต่อไปนี้คือ หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหน้า-หลัง ตำหนิที่ 1 พระเนตร (ตา) เป็นแบบชั้นเดียวมองตํ่า ส่วนพระขนง (คิ้ว) เป็นปีกกาปลายงอนขึ้น ตำหนิที่ 2 พระหัตถ์ (มือ) ซ้าย มีลักษณะเป็นแบบก้ามปู ปรากฎรอยแกะพลาดขึ้น ตำหนิที่ 3 ตรงตัว “ศ” ของคำว่า “พ.ศ.” ปลายหางจะเชื่อมติดกับฐานบัว ตำหนิที่ 4 เม็ดไข่ปลา เม็ดนี้แกะชิดติดกับกลีบดอกบัวด้านขวาล่างขององค์พระ พุทธคุณ อย่างไรก็ตาม วัตถุมงคลทุกรุ่นทุกประเภทของหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ที่มีการจัดสร้างกันสืบมาถึงปัจจุบัน ยังคงได้รับความนิยมสะสม ด้วยพุทธคุณปรากฏในทุกรุ่นทุกแบบ เป็นที่ปรากฏประจักษ์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อวัดเขาตะเครา ผู้ใดตกทุกข์มาบนบานศาลกล่าวก็จะได้ตามความประสงค์ครับผม