พระอาจารย์อ็อด วัดสายไหม เกจิอาจารย์ชื่อดัง เข้ารับประทานปริญญาบัติ สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร. พร้อมจัดงานทำบุญ มุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล 58 ปี 30 ก.ค.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธาน พระราชทานปริญญาบัติ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จบการศึกษในปี 2559 โดยมี พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม จ.ปทุมธานี เข้ารับประทานปริญญาบัติ สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทางคณะพระสงฆ์และเหล่าศิษยานุศิษย์วัดสายไหม จำนวนมากได้ต้ังขบวนรอรับ เพื่อจะแสดงมุทิตาสักการะเนื่องด้วยพระอาจาย์อ็อด สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท ด้านพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้ศึกษาเหล่าเรียนเป็นแบบอย่างให้กับศิษยานุศิษย์ ได้พากเพียนเรียนหนังสือ

พระอาจารย์อ็อด กล่าวว่า อาตมาเห็นความสำคัญของการเรียนหนังสือ เพราะการเรียนทำให้เราได้รู้ อาตมาจะพูดกับญาติโยมเสมอว่า หากเราได้เรียนหนังสือยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งศึกษายิ่งได้กับตนเอง นี้ละคือสมบัติอันล้ำค่าที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ซึ่งหากเราได้มีโอกาศศึกษาเหล่าเรียนแล้ว ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการปฎิบัติศาสนกิจตามพุทธศาสนา ในการกล่อมเกลาจิตใจให้คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านี้เราก็สามารถช่วยให้พุทธศาสนานานอยู่คู่กับพวกเราชาวพุทธตราบนานเท่านาน

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี เพราะว่าแสงสว่างภายนอกอันเกิดจากดวงอาทิตย์หรือ ไฟฟ้านั้น ย่อมส่องสว่างไปทั่วทุกหนทุกแห่งไม่ได้ เช่นถ้ามีอะไรปิดบังไว้ก็จะมืดมัว ส่วนแสงสว่างคือปัญญานั้นที่มีอยู่ในใจแล้ว ย่อมสว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีอะไรปิดบังแสงสว่างนี้ได้ เพราะเป็นแสงสว่างภายใน การที่คนเราคอยศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำไปพัฒนาเริ่มต้นจากตนเองเรื่อยๆไปจนถึงเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มานั้นพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

อาตมายังคงเรียนต่อมนระดับปริญาเอก เพื่อนำความรู้มาพัฒนาวัด พัฒนาพระสงฆ์ภายในวัดและพัฒนาเผยแพร่พุทธศาสนา โบราณท่านว่าความรู้เราเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

สำหรับพระอาจารย์อ็อด ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่จักสร้างวัตถุมงคล อาทิ ตระกรุดลูกปืน มีดหมอ เบี้ยแก้ ครุฑงาช้าง เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ตระกรุดลูกปืน และ เหรียญรวยคงกระพันเป็นต้น

นอกจากนี้พระอาจารย์อ๊อด ท่านยังได้ริเริ่มให้มีโครงการ “สาธุชนร่วมสวดมนต์ ทำวัดเย็น เพื่อเป็นสิริมงคล” โดยทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทางวัดสายไหม ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน สาธุชนทุกคนทุกท่าน ทั้งบ้านใกล้ บ้านไกล ได้เข้าวัดสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับพระภิกษุสามเณรและผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสเป็นสิริมงคลตามวิถีชาวพุทธที่สืบทอดปฏิบัติกันมา ซึ่งจะมีพระวิปัสนาจารย์ เป็นผู้สวดนำในการทำวัตรทุกวัน

โดยในวันที่ 30 ก.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทางคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องด้วยพระอาจาย์อ็อด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมกันนี้ ได้จัดงานทำบุญ มุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 58 ปี ของพระพระอาจารย์อ็อด จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานบุญในวันดังกล่าวที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี