เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และ 10 พร้อมด้วยนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และบุคลากรสหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด ได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากพล จำนวน 200 ชุด ณ ตลาดน้ำบ้านปากพล หมู่ที่ 9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และสหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด หวังว่าถุงยังชีพซึ่งมอบให้กับสมาชิกและนักเรียนในวันนี้สามารถช่วยเหลือสมาชิกในเบื้องต้นได้ และหลังจากน้ำลด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการช่วยสมาชิกสหกรณ์ต่อไป โดยขอให้สมาชิกทุกท่านใด้มีกำลังใจในการดูแลครอบครัว และดูแลซึ่งกันและกันสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้