นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และ 10 พร้อมด้วยนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยทีมงานฯ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพังงา นำโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรี อำเภอเทือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 300 ครัวเรือน

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำโดยนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง และทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้มอบข้าวกล่องปรุงสำเร็จรูป ให้กับสมาชิกดังกล่าวอีกด้วย และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ได้มอบนมยูเอสที และน้ำดื่มให้กับสมาชิกอีก จำนวน 300 ชุด

จากภาวะผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้มีการเปิดโรงครัวเพื่อปรุงอาหารกล่องแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคมเป็นต้นมา จำนวน เกือบ 1,000 กล่อง ซึ่งงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้ราชการบำนาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จากทั่วประเทศ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจสมาชิกผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย