นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7 และ 10 พร้อมด้วยนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งมอบถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้น และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านหนองหนอน ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ บ้านทุ่งยวน ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

โดยในพื้นที่อ.พระพรหม ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ใน 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน 27,978 หลังคาเรือน ปัจจุบันนสถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีน้ำท่วมขัง หากไม่มีมวลน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมอีกคาดประมาณ 1-2 สัปดาห์ ปริมาณน้ำท่วมก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7 และ 10 กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งโรงครัวสหกรณ์ เพื่อจัดทำข้าวกล่อง ตั้งแต่วันที่ 2–6 ธันวาคม 2563 ตลอด 5 วันที่ผ่านมา จำนวน 1,400 กล่อง น้ำดื่ม 60 โหล และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย เช่น สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

ด้านนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ระดมความช่วยเหลือทั้งการรับบริจาคเงิน สิ่งของ ข้าวสาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดอื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางออกมาภายนอกพื้นที่ได้ และหลังจากนี้มีแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ หลังน้ำลดต่อไป