หนังสือเป็นของขวัญที่แสดงถึงการส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้รับ หนังสือบางเล่มอาจช่วยส่งเสริมกำลังใจ หรืออาจเปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านได้ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่กับ เทศกาล “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ” ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วยหนังสือหลากหลาย อาทิ หนังสือสวยงาม หนังสือส่งเสริมกำลังใจ หนังสือแนวสุขภาพ สมุดบันทึก ฯลฯ พร้อมบริการห่อของขวัญ ตลอดเดือนธันวาคม 2563 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา พร้อมรับของสมนาคุณ ตามเงื่อนไขที่ร่วมรายการ ... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9894