สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทย หนึ่งในพระพุทธรูปห้าองค์ที่ปรากฏในตำนาน “พระ พุทธรูปลอยนํ้า” เช่นกัน ลอยมาตามลำนํ้าแม่กลอง แล้วชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถ “วัดศรีจำปา” ซึ่งปัจจุบันคือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วัดบ้านแหลม” หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ประทับยืน แสดงปางอุ้มบาตร ความสูง 167 ซม. พุทธศิลปะผสมแบบสุโขทัยและอยุธยา พระเกศมาลาเป็นเปลวเพลิง จีวรเป็นแผงอยู่ด้านหลังมีแฉกมุข สังฆาฏิเรียบและพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ์ ฐานรองตอนบนเป็นดอกบัวบาน ตอนล่างหักมุข 12 มุข เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศ การจัดสร้าง วัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั้น มีการจัดสร้างออกมากันอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นหลายแบบ ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย ที่ทรงคุณค่าและเป็นที่แสวงหาอย่างยิ่ง คือ “เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460” ซึ่งเป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรก ด้วยพุทธลักษณะที่งดงามโดดเด่นและพุทธคุณเป็นเลิศ ทำให้ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยมของประเทศ ปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากยิ่ง เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หน้า-หลัง เนื้อหามวลสาร-พุทธลักษณะพิมพ์ทรง เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460 มีการจัดสร้างเป็นเนื้อเงิน เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อทองฝาบาตร โดยจำนวนการสร้างไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด เท่าที่พบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พิมพ์ คือ พิมพ์แหวกม่าน รูปไข่ หลังตัวหนังสือ, พิมพ์รูปไข่ หลังยันต์ห้า และ พิมพ์ใบเสมา หลังตัวหนังสือ โดย “พิมพ์แหวกม่าน รูปไข่ หลังตัวหนังสือ” เป็นพิมพ์นิยม หนึ่งในเบญจภาคีเหรียญพระพุทธ เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หน้า-หลัง พิธีพุทธาภิเษก มีสุดยอดพระเกจิของเมืองแม่กลองในสมัยนั้นเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมาย อาทิ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย,หลวงพ่อรุณ วัดช้างเผือก, หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง, หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม และหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เป็นต้น ดังนั้นนอกจากบารมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้ว ยังเสริมพุทธคุณเข้มขลังจากพระเกจิที่ร่วมพิธีอีกด้วย “เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460 พิมพ์แหวกม่าน รูปไข่ หลังตัวหนังสือ” ลักษณะเป็นเหรียญแหวกม่าน ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมประทับยืนอุ้มบาตรเต็มองค์ มีซุ้มพุทธบูชาและลวดลายคล้ายเป็นม่านที่ผูกไว้ทั้งสองข้าง ด้านหลังมีลวดลายคล้ายม่านที่ผูกเอาไว้เช่นกัน ส่วนด้านบนมีอักขระตัว นะ และตรงกลางจารึกอักษรไทยว่า “รูปปฏิมากอนคุณพ่อวัดบ้านแหลม” พุทธคุณ พุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาแต่โบรํ่าโบราณ นับตั้งแต่เริ่มอาราธนามาประดิษฐาน ณ วัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัฏ ก็มีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ และมาเป็นที่กล่าวขานระบือไกล เมื่อคราวเกิด “อหิวาตกโรค” ระบาดในประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ.2416 เจ้าคุณสนิทสมณคุณ (เนตร) ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้น เกิดนิมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จึงได้นำพระคาถามาทำนํ้ามนต์และแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกัน ปรากฏว่าโรคอหิวา ตกโรคก็ค่อยๆ สงบลงและหมดไปในที่สุด เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หน้า-หลัง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ทรงเคยอธิษฐานขอให้หายประชวร ก็ทรงหายจากพระประชวรดั่งคำอธิษฐาน จึงเป็นที่ร่ำลือว่าโดดเด่นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีดีเรื่อง ค้าขาย เมตตามหานิยม มหาอุด แคล้วคลาด และนิรันตราย อีกด้วยครับผม