ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19เวลานี้ ทำให้หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดฟอรัมธุรกิจ Phuket SMART Link ดึงนักธุรกิจต่างชาติกว่า 50 คน ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและนักธุรกิจในท้องถิ่น โดยเปิดมุมมองภูเก็ตในแง่มุมธุรกิจแก่นักลงทุนต่างชาติ ซึ่ง นายโทมัส ซานเชส ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ได้สะท้อนแผนการรดำเนินงานได้อย่างน่าสนใจ

ศึกษาแนวทางทำธุรกิจ

ทั้งนี้ นายโทมัส ซานเชส ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย กล่าวว่า ฟอรัมดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยการจับมือกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย และหอการค้าต่างประเทศ 13 หอการค้า จัดงานระยะเวลา 2 วันในภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยประกอบไปด้วย การจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการในภูเก็ต การจัด Start-up Business Pitching และ mini showcase การจัด Business Networking การจัด SMART Inspiration Talks กิจกรรมท่องเที่ยวในภูเก็ต และการสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ ดีป้า

สำหรับหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ในฐานะผู้จัดงาน มีความผูกพันกับจังหวัดภูเก็ตมาเป็นเวลานาน เพราะมีสมาชิกและชุมชนชาวฝรั่งเศสมาอยู่ในจังหวัดนี้ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรกับหอการค้าภูเก็ต ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อปี 2560 ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ จึงเชื่อว่าในวิกฤติดังกล่าวยังมีโอกาสอยู่เสมอ โดยเฉพาะการพานักลงทุนมาศึกษาแนวทางทำธุรกิจในภูเก็ต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GEMMSST ของภูเก็ต ทั้ง Gastonomy, Education, Medical & Wellness, Marina Hub, Sport&Event, Smart City และ Tuna Hub

นำเสนอศักยภาพเมือง

โดย นายโทมัส กล่าวว่า ทางทีเส็บ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึง การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คอนเว็นชั่นและนิทรรศการ เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ ซิตี้ ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักธุรกิจ ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเข้ามาสนับสนุนงาน Phuket SMART Link Business Forum ที่มีการจัดประชุมตลอด 2 วัน และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ นั้นเอง

ขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักคือ กลุ่มนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย สำหรับคณะนักธุรกิจต่างชาติ 50 คนที่เดินทางมาภูเก็ตในครั้งนี้ ทาง ททท. ได้จัดทริปท่องเที่ยวในสามรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1. การท่องเที่ยวอาหารและสุขภาพ เยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้ารัมฉลองเบย์ พร้อมทั้งทำค็อกเทล และนวดเพื่อสุขภาพ 2. การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านบางโรงและบ้านอาจ๊อ 3. การท่องเที่ยวชมอัตลักษณ์ท้องถิ่นในภูเก็ตเมืองเก่า และยังได้เลี้ยงรับรองคณะนักธุรกิจด้วยอาหารทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตด้วย จึงน่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักธุรกิจต่างชาติอย่างแน่นอน

พันธมิตรร่วมจัดงาน

อีกทั้ง นายโทมัส ยังกล่าวต่อว่า ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ยังเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดงาน ด้วยการจัด Start-up Business Pitching ทั้งหมด 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมานำเสนอความน่าสนใจของ application ที่สามารถนำมาใช้ได้ อาทิ การจัดหา private chef หรือการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ผ่าน app ควบคุมระบบ นอกจากนั้นยังเข้ามาสนับสนุนในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Phuket Smart City อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดฟอรัมธุรกิจ Phuket SMART Link คาดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 100 คน และจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น กระจายรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก และเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมในสายตาของนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย