ประธานาธิบดีเจิน ด่าย กวาง ของเวียดนามเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน และมีโอกาสได้ขึ้นกล่าวบนเวทีของสถานบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ซึ่งนายเจินได้ยกย่องความสำเร็จของสิงคโปร์ในฐานะบทเรียนที่มีค่าของเวียดนามที่จะเรียนรู้เพื่อการป้องกัน และสร้างชาติ พร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามยังกล่าวอีกว่า ยินดีที่จะเห็นความสัมพันธ์ของสองชาติเข้มแข็ง และมีความร่วมมือต่อกันมากขึ้น ซึ่งสิงคโปร์เองก็เป็นหนึ่งในสามประเทศที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด