วันที่ 1 ธันวาคม นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานสถานที่กักกัน ในสถานการณ์โควิด 19 สำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่ห้องประชุม รพ.หัวหิน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสถานที่กักกันในจังหวัด และแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด โดยมีผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท คอนโด ร้านอาหารใน อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี เข้าร่วมเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามนโยบายและแนวทางเปิดประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2564 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโรงแรม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

“ผู้ประกอบการและประชาชนต้องตระหนัก คือ ความสะอาดและความปลอดภัย ควรปฏิบัติตามที่กรมอนามัยแนะนำทุกอย่าง เช่น มาตรการของการดูแลรักษาความสะอาด การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ การใช้เจลล้างมือ มีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสาธารณสุขก่อนเข้าพัก และในแต่ล่ะโรงแรมก่อนที่จะเปิดทำการได้มีการฆ่าเชื้อโรค โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด - 19 การทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นต่อการควบคุมโรคในเบื้องต้นได้” นายแพทย์สุริยะ กล่าว