TK Park
ขอเชิญครอบครัวที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 3 -8 ปี ร่วมทำของขวัญชิ้นพิเศษกับกิจกรรม Read & Learn Program for Family โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับครอบครัว มาฟังนิทานนานาชาติ และร่วมพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมการสร้างงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทาน “What’s a Weather Day?” โปรแกรมพัฒนาทักษะทางศิลปะ ผ่านการเล่นกับสีและอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 5 Craft Studio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ครอบครัวเท่านั้น ครอบครัวที่สนใจสมัครเข้าร่วมผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-264-5963