เมื่อ 28 พ.ย.63 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ แบบรวมการ หน่วยบัญชาการสงคามพิเศษ ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พลตรี ณพล วงษ์วัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เปิดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หลังเข้ามารับราชการเป็นทหาร และผ่านการฝึก ครบ 1 เดือน เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางจากบุคคลพลเรือน ให้มาเป็นทหารโดยสมบูรณ์ และเป็นทหารต้นแบบในอนาคต ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก

ทั้งนี้ เพื่อให้ญาติทหารใหม่ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ของบุตรหลานตนเอง ได้อย่างใกล้ชิดภายในหน่วยทหาร รวมถึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ของบุตรหลานตนเองเมื่อเข้ามาเป็นทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ ในทุกด้านอย่างดีที่สุด

โดยในงาน ยังได้จัดแสดงโชว์ขีดความสามารถของทหารใหม่ ถึงแสดงถึงความแข็งแรง พร้อมเพียง มีความเป็นระเบียนเรียบร้อย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทหารใหม่ ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว ซึ่งหลายคนถึงกับโผเข้าก่อนกัน ด้วยความคิดถึง หลังห่างกันมาเป็นเวลา 1 เดือน สร้างความดีใจให้แก่ทหารใหม่ และ ญาติ เป็นอย่างมาก