ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 15 นาย และ รถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คันเข้าสำรวจพื้นที่และประเมิณสถานการณ์น้ำในพื้นที ม.7 บ้านโคกสะตอ บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยสืบเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือให้ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้สั่งการเอาไว้

โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคบือนที.41 สำนักงานพัฒนาภาค.4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 15 นาย และ รถยนต์บรรทุกจำนวน 1 คัน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที ซึ่งสวนมากทุกปีจะถูกน้ำท้วมเร็วกว่าพื้นทีอืนเนื่องจากพื้นทีนี้เป็นทีต่ำประกอบกับมีแนวคลองติดกับหมู่บ้านอีกด้วย กระแสน้ำไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย สัตว์และการเกษตรถูกน้ำท้วมทุกปี กำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลี่อนที่ 41ต้องทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันท่วงที