เมื่อเวลา 09.30 น.วานนี้ (27 พ.ย.63) ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ได้เดินทางไปเป็นประธานตาม " โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 " ณ บ้านดอยผีลู หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอปายให้แก่ผู้ประสบปัญหาจำนวน 7 รายในเวลาต่อมาได้ลงพื้นที่เยี่ยม นางมีมะ ธนาศรีไพร , นางอะเลมะ เลาหมี่ และ น.ส.อะหมี่มะ เลาย้าง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในการดำรงชีวิตต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอปาย พัฒนาชุมชนอำเภอปาย สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง คณาจารย์นักเรียน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปายและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ต่อมาในวันเดียวกัน นายอำเภอปาย ได้เดินทางไปร่วมพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอปาย ได้ลงพื้นที่เยี่ยม นายประมวล โชกวีทวีพร อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 187 ม.4 บ้านแม่ปิง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะที่4พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในการดำรงชีวิตต่อไป