ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชพิธีฯเผยหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวง ร.9” เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ 1 – 30 พ.ย. จัดทำคิวอาร์โค๊ดประกอบการนำชม มั่นใจรองรับปชช.จำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศและอาคารประกอบระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย.นี้ ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่งานมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินงาน 5 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มจัดนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 รับผิดชอบโดยสำนักพระราชวัง กรมศิลปากร มูลนิธิที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริเวณพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 2. กลุ่มนิทรรศการก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ตลอดจนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ-ราชยาน งานประณีตศิลป์และศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ กรมศิลปากรดำเนินการ 3. กลุ่มงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย แม่ทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบ 4. การบริหารจัดการและการประสานงานเข้าชม และประชาสัมพันธ์งานมอบหมายให้ วธ.รับผิดชอบ และ 5. กลุ่มกิจกรรมการแสดงบริเวณหน้าพระเมรุมาศ และพื้นที่ฝั่งทิศเหนือท้องสนามหลวง โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำแผนการดำเนินงานตลอดจนงบประมาณให้แล้วเสร็จ และจะมีการประชุมสรุปแผนงานอีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค. “สำหรับในส่วนการแสดงมหรสพ จะจัดแสดงทุกวันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือบริเวณเวทีใหญ่ที่จะจัดเป็นรอบๆ จะมีการแสดงเหมือนกับช่วงพระราชพิธีจริง และบริเวณลานพระเมรุมาศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะมีการเปิด – ปิดช่วงเวลาใด อาจจะเป็นช่วงเวลา 09.00 - 21.00 น. ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่จะเข้ามานั้น เชื่อว่าสามารถรับมือได้ เพราะทราบว่าประชาชนจะเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ละพยายามจัดระบบ เช่น การเข้าชมพระเมรุมาศ จะกำหนดเป็นกลุ่ม กำหนดเส้นทาง และดูเรื่องการรับน้ำหนัก พระที่นั่งทรงธรรมจะมีคนนำบรรยายเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ภายหลังการประชุมแผนแล้วเสร็จจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ได้เน้นย้ำให้ทุกคนทุ่มเททำหน้าที่เพื่อให้งานดูดี สมพระเกียรติ พอเพียง และเกิดประโยชน์สูงที่สุด” พลเอกธนะศักดิ์ กล่าว ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำหรับการจัดระบบนำชมครั้งนี้ กรมศิลปากรได้เตรียมระบบคิวอาร์โค๊ดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรองรับการเข้าชมของประชาชนที่มีจำนวนมาก โดยการใช้ระบบคิวอาร์โค๊ดนี้จะใส่รายละเอียดของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ จะมีคำอธิบายทั้งในเรื่องของรูปแบบและคติความเชื่อตามโบราณราชประเพณีของการก่อสร้างพระเมรุมาศ จัดไว้จุดที่สำคัญ ตลอดจนประติมากรรมทั้งองค์มหาเทพ ท้าวจตุโลกบาล จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ลดการอธิบายของวิทยากรนำชม และยังช่วยให้ประชาชนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้นด้วย แฟ้มภาพ