นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Chaturon Chaisang ระบุว่า..

"เรื่องหลักสูตร
มีใครลบวิชาประวัติศาสตร์ ศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองออกจากหลักสูตรการศึกษาหรือไม่

ตอนที่สอง : บทบาทของรัฐมนตรีที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตร

ในการจัดทำ อนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรในปี 2544 และ 2551 รัฐมนตรีไม่มีบทบาทต่อการกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรแต่อย่างใด การจัดทำหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยระดมบุคลากรมาช่วยกันซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการทำหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญวิชาสาขาวิชาต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองของเด็ก

รัฐมนตรีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะไปกำหนดเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรวิชาต่างๆได้

สำหรับผม ในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยแรกในปี 2548-2549 มีนโยบายจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนครั้งใหญ่อยู่เหมือนกัน โดยมี ความคิดจะตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อดำเนินการในระยะสั้นและตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อดูแลเรื่องการจัดทำหลักสูตรในระยะยาว แต่ก็เกิดการยุบสภาขึ้นก่อนทำให้ไม่สามารถดำเนินการอะไรต่อไปได้

ในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยที่สอง ผมมีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อจากที่รัฐมนตรีพงศ์เทพ เทพกาญจนา ได้ดำเนินการไว้ แต่ยังไม่ทันดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ ก็เกิดการยุบสภาขึ้นอีก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ก็เหมือนเป็นอาถรรพ์อะไรซักอย่าง ทั้งสองครั้งที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นได้ประมาณ 6 เดือนก็เกิดการยุบสภาและต่อมามีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งก็เป็นโมฆะ ตามมาด้วยการรัฐประหารทั้งสองครั้ง ความตั้งใจที่จะปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยทันโลกทันสมัยจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด

เมื่อผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับหลักสูตร จึงไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาใดทั้งสิ้น ส่วนการยกเลิกการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น ไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยครับ"

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจเฟซบุ๊ก Chaturon Chaisang