เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนนักวิ่ง “โคราช พาวดูแรนช์มาราธอน 2020” KORAT POWDURANCE MARATHON 2020 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยมีนักวิ่งจำนวนนับหมื่นคน ร่วมลงแข่งขันวิ่งในระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กทม. และระยะมินิมาราธอน 10 กม. ใช้เส้นทางบนทางหลวงแผ่นดิน 304 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย และถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ผลการแข่งขันประเภทนิมิมาราธอนผู้ชาย นายธนาทิพย์ ดีฉิม และผู้หญิงนางสาวลินดา จันทะชิด เข้าเป็นลำดับที่ 1 รับรางวัลพระราชทานได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ผู้ชายนายณัฐวุฒิ อินนุ่ม ผู้หญิงเด็กหญิงวริศรา ปิ่นแก้ว รับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และประเภทมาราธอนผู้ชายนายธนาทิพย์ ดีฉิม ผู้หญิงนางสาวลินดา จันทะชิดรับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7