สมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมอาสากู้ภัยรุ่นใหม่ ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ และสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ ช่วยเหลือสาธารณภัยในฤดูหนาว พร้อมเชิญชวนเยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอาสา เข้ามาเป็นสมาชิก ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงาน สมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชยพล วัชระอุดมกุล อุปนายกสมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสากู้ภัยฯ ได้ร่วมกันฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเบื้องต้น ให้กับอาสากู้ภัยฯ ทั้งในส่วนอาสากู้ภัยรุ่นเก่าและในกลุ่มที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ก่อนนำส่งสถานพยาบาล

นายชยพล วัชระอุดมกุล อุปนายกสมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ที่สภาพอากาศมีการแปรปรวน ซึ่งพบว่าบางวันมีฝนตกและบางวันมีละอองหมอกลงหนาจัด เป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนนของประชน ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและของทางราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆ สมาคมกู้ภัยสามัคคีจึงได้เปิดรับสมัครอาสากู้ภัย ทั้งเยาวชน ประชาชน เข้ามาเสริมทีม เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆได้ทันเหตุการณ์ โดยปัจจุบันมีสมาชิกและเครือข่ายของสมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ ทั้งในพื้นที่ ต่างอำเภอและต่างจังหวัดประมาณ 500 คน
นายชยพลกล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และอุปกรณ์ รวมทั้งรถเคลื่อนที่เร็ว รถนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกาสากู้ภัย จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกและอาสากู้ภัยที่เข้ามาร่วมงานใหม่ เป็นการใช้ช่วงเวลาว่างเว้นจากภารกิจ แบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน จากพี่สู่น้อง พร้อมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจำลองสถานการณ์ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เพื่อให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และถูกต้องในการออกเหตุ

อย่างไรก็ตาม สำหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอาสา เข้ามาเป็นสมาชิก ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถมาสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงาน สมาคมกู้ภัยสามัคคีกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-6624423 และ 062-1238923 ทั้งนี้ สำหรับ อาสาสมัครกู้ภัย ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุตรหลานอาสากู้ภัย ที่ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยังจะได้รับสิทธิ์รับทุนการศึกษาอีกด้วย